...........................................................................................................................................................................................................................................

Ud i Fremtiden - bogen for unge med særlige behov

Annoncér i 2021-udgaven!

Bogen for unge med særlige behov – udkommer hvert år i august – med opdaterede informationer inden for alle nedenstående områder.  

Desuden indeholder bogen detaljerede oversigter over uddannelser, efterskoler, produktionsskoler, gymnasier og ungdomsuddannelser med specielle forløb, erhvervsuddannelser, andre uddannelser samt job- og karrieremuligheder efter endt STU-forløb. 250 sider fyldt med nyttigt inden for området unge med særlige behov.

Bogen omhandler bl.a.:

  • Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov – STU
  • Efterskoler, produktionsskoler og EGU
  • Voksenundervisning – FVU, AVU og andre muligheder
  • Hvad siger loven – oversat til almindeligt dansk
  • Hvem kan modtage tilbuddene?
  • Opholds- og bosteder
  • Hjælpemidler
  • Job- og karrieremuligheder
  • Uddannelsesplan
  • Økonomi og meget andet

Bogen henvender sig til en bred målgruppe af bl.a. fagfolk og pårørende. Derudover er bogen ofte brugt på skolekontorer, biblioteker, job- og vejledningscentre mv.

Annoncepriser og formater:

Størrelse

Format: Bredde x højde

Pris kr.

1/3-side

131 x 70 mm

4.950,-  

1/2-side

131 x 100 mm

7.900,-  

1/1-side
(til kant)

131 x 210 mm
(170 x 240 + 3 mm)

13.800,-  

Alle priser er inklusiv 4 farver og eksklusiv moms.

Udgivelse og deadlines:

  Udkommer

  Annoncebookning

  Materiale

  medio august

  15. juni

  25. juni

– ret til ændringer forbeholdes...

...........................................................................................................................................................................................................................................

Kontakt os!

Tlf. 5627 6444

Kim Ingwersen, kim@ua.dk