Nye veje i efterværn - Projekt UNIK

 

Kombinationen af professionelle og frivillige og et samarbejde med seks forskellige kommuner har ført til et nyt efterværnsprojekt med gode resultater. De foreløbige interne evalueringer afslører, at UNIK har fat i noget konkret, der hjælper brugerne videre i livet. Nu håber Foreningen bag projektet, at modellen kan bredes ud til hele landet.

Af Morten Hansen

“Vi er ikke et stykke papir eller nummer, som jeg har følt i andre tilbud, men mennesker med følelse…” Citat er fra en af UNIK-brugerne i en foreløbig evaluering af projektets første års arbejde med en gruppe af unge med særlige behov. Ideen bag Projekt UNIK er, at “Vi tager individuelle hensyn. Vi møder de unge, der hvor de er og tilbyder dem støtte i dagligdagen. UNIK betyder 'Unge Netværk I Kommunen' i et sundt og positivt miljø, og at vi ser og møder hver enkelt ung, som et unikt menneske. Det lyder måske banalt, men det er den håndholdelse og tillid, der skal til for at hjælpe en så udsat og sårbar gruppe af unge mennesker, så deres vej ind i voksenlivet bliver lettere med håb om en fremtid og en reel mulighed for job og uddannelse. Dermed mindskes risikoen for, at de synker tilbunds i et liv på offentlig forsørgelse eller i usunde miljøer som f.eks. misbrug eller på gaden”, forklarer Heidie Graversen, der er initiativtager til Projekt UNIK og formand for foreningen Børns-Trivsel, der driver projektet.

Unge mennsker, der har været anbragt eller har lignende problemer, kan få efterværn indtil de er 23 år. Formålet er at støtte og hjælpe den unge på vej ind i voksenlivet. Foreningen Børns-Trivsel - med Heidie Graversen i spidsen - oplevede, at der manglede tilbud, derfor gik de igang med at forme Projekt UNIK. “Projektet er et tilbud til unge mellem 18 og 30 år. Når man er 23 år, så er det ikke altid, at man er parat til at stå på egne ben,” uddyber Heidie Graversen. Projekt UNIK har fået en treårig støtte fra SATS-puljemidlerne. Projektet er igang med sit andet år. 

UNIKs brugere har forskellige udfordringer, men fælles for dem, er at de på et eller andet tidspunkt i deres relativt unge liv er blevet tabt mellem to stole. Centralt i projektet står cafeen, hvor de unge mødes hver 14. dag til spisning og socialt samvær med både frivillige og professionelle:

“Café UNIK opfylder flere behov. De unge kan lære at lave mad, de får en familiær voksen-kontakt, som de ofte mangler på grund af deres opvækst. Prøv selv at vende blikket indad og tænk over, hvor mange spørgsmål du selv som barn og ungt menneske vendte med dine forældre. Hovedparten af vores unge i Projekt UNIK har ingen forældre, som de kan læne sig op af hverken i uddannelsesøjemed eller når livet udfordrer dem. Det betyder, at de så er tvunget til at søge svarene et andet sted eller stå med det hele alene, som også er en stor belastning psykisk, så vi hører tit de unge oplever afmagt og ensomhed, når de kommer ind i Projekt UNIK.” siger Heidie Graversen.

Tilbuddet er gratis for de unge at deltage i, og det er også gratis for kommunerne at være med i den treårige forsøgsperiode. UNIK er bygget op omkring individuel terapi kombineret med gruppeterapi. Sideløbende en række fællesaktiviteter, som alle har det formål at støtte og udvikle den enkeltes ressourcer.

I næste nummer af Magasinet for unge med særlige behov kan du møde nogle af de unge, som har glæde af Projekt UNIK. Du kan læse mere om projektet her: www.boerns-trivsel.dk/projekt-unik/ Og mere om Foreningen Børns-Trivsel her www.boerns-trivsel.dk