Parts-repræsentanter hjælper handicappede

Dansk Handicap Fælles Rådgivning - som du kan møde på Ud i Fremtiden i morgen - giver handicappede og deres familier mulighed for at få en parts-repræsentant, som kan hjælpe, når kontakten med det offentlige giver problemer. 

Af Morten Hansen 

“En bisidder må kun støtte en person, når der er møder. Bisidderen må ikke udtale sig på møderne eller skriftligt. Så i praksis er han eller hun kun et sæt ekstra øjne og øre. Af erfaring ved vi, at det ikke altid er nok,” siger Egon L. Hjelm, der er formand for Dansk Handicap Fælles Rådgivning, og fortsætter: 

“Derfor kører vi med parts-repræsentanter, det kræver at man har en fuldmagt, men giver mulighed for at parts-repræsentanten kan udtale sig - både mundtligt og skrifteligt”. 

“De store organisationer - patientforeninger og så videre - de har selvfølgelig også socialrådgivere ansat, men som regel kun fire eller fem stykker, så de kan ikke deltage i møder med for eksempel handicappede,” siger Egon L. Hjelm. 

En anden fordel ved Dansk Handicap Fælles Rådgivning er, at parts-repræsentanten må føre klagesager. “Vi ser jo tit, at når det kommer til ældre handicappede eller i familier med handicappede børn, så er der ikke overskud til at sætte sig ind i, og føre en klagesag. Det er så det vi giver mulighed for.”

“For det er jo tit sådan, at når der skal spares, så er det altid både ældre handicappede og børnene, der skal holde for. For de har ikke energien til at klage. Et andet område er inden for det psykiatriske, hvor man i dag skal søge om at få en given behandling,”

“Vores Partsrepræsentanter er frivillige, og har ikke nødvendigvis en socialfaglig uddannelse, men har gennemgået kurser i handicaplovgivningen, samt har stor viden om principafgørelser og erfaring i konflikthåndtering. Vores Partsrepræsentanter brænder efter at hjælpe og støtte andre handicappede borgere.”

Foreningen tilbyder også sine medlemmer, at de kan få en bisidder med, som kender handicap-lovgivingen. Men det er ikke den eneste form for rådgivning, man kan få i Dansk Handicap Fælles Rådgivning.

Seksualvejledning og Mindfulness

Foreningen har også seksualvejledning som et tilbud. “Vi har to seksualvejledere. De ligger og kører rundt i hele landet. Det er primært bosteder, som gør brug af vejledningen”. Det er muligt at få seksualvejledning efter behov, hvor borgeren ønsker det. “Seksualvejledning kan blandt andet være individuel rådgivning, oplæring, samt seksualvejledning i grupper. Derudover tilbydes foredrag og samtaler for pårørende, sundhedspersonale, pædagoger og andre personer tilknyttet borgeren, eksempelvis institutioner og bosteder.” forklarer Egon L. Hjelm.

Derudover har Dansk Handicap Fælles Rådgivning også Mindfulness på programmet, hvor foreningens instruktører arrangerer workshops, kursusforløb og samtaler for borgere, handicappede, pårørende, pædagoger og sundhedspersonale på både institutioner og bosteder. Mindfulness er en livsanskuelse, hvor du træner din krop og dit sind i at rumme dig selv og de oplevelser, følelser og tanker livet byder. Via meditation og nærværs øvelser, træner du evnen til bevidst at styre og rumme dine tanker og følelser, samt udsætte behov, da du indser at følelser er tanker, og tanker kan du styre.

Fakta om Dansk Handicap Fælles Rådgivning

Dansk Handicap Fælles Rådgivning er en upolitisk og landsdækkende forening, 100 % ejet og ledet af medlemmerne selv. Foreningens formål er, at rådgive og vejlede, samt hjælpe foreningens medlemmer til at blive kompenseret i form af hjælpemidler og forskellige ordninger ifølge de forskellige kommuners servicestandarder Desuden påser foreningen at regioner og kommuner lever op til servicelovens paragraffer, og hjælper medlemmerne med, at finde rundt i fritvalgsordningen.

Foreningen har også sine egne tilgængeligheds-konsulenter, der har gennemgået kurser i byggeregulativet for handicapboliger. De kan rådgive og vejlede ved ansøgninger om boligindretning, så boligen fremstår handicapvenlig.

Foreningens kerneopgaver er:

  • Hjælpemidler, Kørestole, El-køretøjer, Handicapbiler
  • BPA-ordninger, Merudgifter, Fritvalgsordninger, Pensionister
  • Ansøgninger, Ankesager
  • Seksualvejledning, Mindfulness

Læs mere om foreningen her: www.dhfraadgivning.dk   eller besøg foreningen på Ud i Fremtiden. Du kan se hvor du finder dem her