Skole-/ klassetilmelding til
Ud i Fremtiden 2021

SPEKTRUM DGI-Huset Vejle,
torsdag den 15. april

Skolens navn  
Adresse  
Postnr.  
By  
Ca. antal
(elever og voksne) i alt  
Ansvarlig lærer /
kontaktperson  
Email
- kontaktperson  
  
Mobil
-kontaktperson 
Evt.bemærkninger
(fx ca. ankomsttidspunkt) 
Dato