Indslag fra TVSyd om UIF-messen i Aabenraa »
År/måned
   
09-09-2016  (pressemeddelelser) Uddannelsesmesse for unge med særlige behov i Roskilde    

På Ud i Fremtiden – uddannelsesmessen for unge med særlige behov - kan unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser møde nogle af de ungdomsuddannelser og institutioner, der kan hjælpe dem godt på vej ud i voksenlivet
31-08-2016  (pressemeddelelser) Uddannelsesmesse for unge med særlige behov i Odense    

På Ud i Fremtiden – uddannelsesmessen for unge med særlige behov - kan unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser møde nogle af de ungdomsuddannelser og institutioner, der kan hjælpe dem godt på vej ud i voksenlivet
31-08-2016  (pressemeddelelser) Uddannelsesmesse for unge med særlige behov i Vejle    

På Ud i Fremtiden – uddannelsesmessen for unge med særlige behov - kan unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser møde nogle af de ungdomsuddannelser og institutioner, der kan hjælpe dem godt på vej ud i voksenlivet
30-08-2016  (nyheder) Specialisterfaring er altafgørende    

På Instituttet for Blinde og Svagtseende (IBOS) i Hellerup har man i snart mange år specialiseret sig i arbejde med mennesker med synshandicap, hvoraf nogle i tillæg også bærer på andre vanskeligheder. For flere af stedets kursister har den særlige viden og erfaring betydet hele forskellen for deres livskvalitet
30-08-2016  (nyheder) Styrmand i sit eget liv    

På Småskolen Søgårdhus bor et bredt spektrum af unge mennesker sammen. Nogle er i gang med ungdomsuddannelse uden for skolens trygge rammer og andre arbejder sig frem mod en 9. klasses eksamen. Fællesnævneren for alle, er at de skal lære at tage ansvar for sig selv og deres fremtid
30-08-2016  (nyheder) Tømrervirksomhed med pædagogiske evner    

Conzept beskriver sig selv som en alsidig tømrervirksomhed. Og det rammer hovedet på sømmet. For nok er man en virksomhed, hvor arbejdet skal udføres efter kundens ønsker, men man er også erhvervsskole og STU, der gennem praktisk arbejde, uddannelse og socialpædagogik hjælper de mest udsatte unge godt på vej
30-08-2016  (nyheder) Elever bliver del af et professionelt mediehus    

På Glad Fagskole i Aabenraa venter man spændt på, at de første STU elever gør deres indtog på skolen. Siden Glad slog dørene op i det sønderjyske i 2008, har det været en ambition også at kunne gøre noget for de unge, der hører til STU målgruppen, lige som man i mange år har gjort andre steder i landet
30-08-2016  (nyheder) ”Det giver mulighed for at forstå nogle sammenhænge”    

Når Fremtidslinjen stiller op på Ud i Fremtiden, er det både for at vise stedet frem for potentielle nye elever og vejledere, og for at præsentere et helt nyt elevadministrationssystem, som har været en kæmpesucces på STU tilbuddet i Køge
30-08-2016  (nyheder) De unge bliver nød til at favne samfundet    

Samfundet forsvinder ikke selvom, man har en diagnose, der kan gøre det svært at bevæge sig derud. Derfor lægger man på Den selvejende Institution Nybros STU også stor vægt på, i så høj grad som muligt, at gøre eleverne klar til at tackle de udfordringer, de kan møde
30-08-2016  (nyheder) Rummelighed giver selvtillid og faglig styrke    

Når Linieskolen som er en del af de Frie Fagskoler stiller op på Ud i Fremtiden handler det om at gøre opmærksom på en skoleform, hvor faglighed og praktisk undervisning sidder i højsædet
30-08-2016  (nyheder) DigiSafe er et værktøj der støtter digital inklusion    

I Ligeværds fireårige Satspuljeprojekt, DigiSafe, udvikles en app med læringsværktøjer/spil, der skal støtte unge med særlige behov i deres digitale medborgerskab. 1 år og 8 måneder inde i projektet DigiSafe, er en udviklingsgruppe, som består af vejledere og undervisere fra skoler og uddannelsessteder i Ligeværd, ved at afslutte første del af projektet
30-08-2016  (nyheder) God start for den kombinerede ungdomsuddannelse    

Den nye kombinerede ungdomsuddannelse, som kom til verden i forbindelse med erhvervsskolereformen, er tænkt som en redningsplanke til de elever, der ikke lige passer ind i ordinær uddannelse. Mange steder i landet melder tovholderne, der som oftest er produktionsskolerne, ind med positive erfaringer og foreløbig succes
30-08-2016  (nyheder) Gode oplevelser er en forudsætning for at lære    

Det rød- og hvidstribede cirkustelt lyser op på græsplænen bag Bøgevangskolen i Vejle. Rundt omkring på skolen bliver der jongleret, øvet, prøvet kostumer og plejet sommerfuglefyldte maver. Tonny Trifolikum og hans Cirkus Mongo er rykket ind…
30-08-2016  (nyheder) Win win for både borgere og virksomheder    

Flere end 1000 mennesker med kognitive udfordringer er kommet i job gennem Landsforeningen LEVs KLAP projekt, som fokuserer på at skabe arbejde til en gruppe mennesker, der traditionelt har været langt fra arbejdsmarkedet. Over hele landet knokler KLAPs regionale jobkonsulenter for at skabe det perfekte match mellem borger og virksomhed. En af dem er Sasha Mastek som er ansvarlig for Bornholm og Nordsjælland
26-08-2016  (pressemeddelelser) Alle har ret til uddannelse – også unge med særlige behov    

Den ret bliver der slået et stort slag for, når Ud i Fremtiden – uddannelsesmesserne for unge med særlige behov afholdes i løbet af september
24-08-2016  (pressemeddelelser) Uddannelsesmesse for unge med særlige behov kommer til Aabenraa    

På Ud i Fremtiden – uddannelsesmessen for unge med særlige behov - kan unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser møde nogle af de ungdomsuddannelser og institutioner, der kan hjælpe dem godt på vej ud i voksenlivet
24-08-2016  (pressemeddelelser)  Uddannelsesmesse for unge med særlige behov i Aarhus    

På Ud i Fremtiden – uddannelsesmessen for unge med særlige behov - kan unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser møde nogle af de ungdomsuddannelser og institutioner, der kan hjælpe dem godt på vej ud i voksenlivet
01-12-2015  (nyheder) Så simpelt med så stor effekt    

På Hvidovre Produktionsskole har man i den sidste tid, med stor succes, afprøvet det tyske koncept Life Kinetik på STU eleverne. Konceptet kobler fysisk aktivitet med mental træning med bedre koncentration og større selvtillid til følge
01-12-2015  (nyheder) En psykiatrisk pakkeløsning    

Sådan beskriver 27- årige Louise Bjørndal sig selv. Hele sit liv har hun kæmpet med ADHD, PTSD, en personlighedsforstyrrelse for slet ikke at nævne et par fysiske diagnoser. Ikke desto mindre har hun vundet kampen mod afmagten – og er i dag en af frontfigurerne i kampagnen EN AF OS
25-11-2015  (nyheder) Eksklusion eller inklusion?    

At vi alle sammen kan have gavn af at være en del af fællesskab – at være inkluderet – er der vist ingen, der vil erklære sig uenige i. Dette er måske endnu mere sandt i tilfældet unge og børn med særlige behov.