Indslag fra TVSyd om UIF-messen i Aabenraa »

30-08-2016 God start for den kombinerede ungdomsuddannelse

Den nye kombinerede ungdomsuddannelse, som kom til verden i forbindelse med erhvervsskolereformen, er tænkt som en redningsplanke til de elever, der ikke lige passer ind i ordinær uddannelse. Mange steder i landet melder tovholderne, der som oftest er produktionsskolerne, ind med positive erfaringer og foreløbig succes

 

Af Christina Qvistgaard

Sådan er det også i Køge, Roskilde og Greve området, hvor uddannelsesleder Søren Stryhn, fortæller om elever, der allerede efter et år af den to-årige uddannelse, er blevet afklaret omkring deres fremtid.

”Vores elever har rykket sig rigtig meget, kan vi allerede se nu,” siger uddannelseslederen. ”Mange er blevet afklaret, og vigtigst af alt har de bl.a. gennem deres praktikker oplevet, at der er brug for dem.”

I Køge har KUU til huse på Produktionsskolen Klemmenstrupgård og her mødes eleverne fra de forskellige linjer flere gange om ugen. For selvom fokus er individuelt er ungdomsmiljøet og klasseoplevelsen i højsædet.

”Hele fundamentet for uddannelsen er, at den er relationsbåret,” fastslår underviser Jane Rosenkilde. ”Relationer er meget vigtige for den her målgruppe, og er det, der får det faglige og personlige til at hænge sammen. Jeg er både underviser og kontaktperson, så jeg får et rigtig godt kendskab til de unge. Samtidig har de fællesskabet med hinanden. De mødes hver morgen og har faste dage sammen, for de er ikke klare til at slippe ungdomsmiljøet.”

Erhvervsassistenter

KUU kombinerer almindelig undervisning med praktisk værkstedsarbejde og afsluttes med, at eleverne kan kalde sig erhvervsassistenter inden for deres valgte erhvervsområde. I Køge, Roskilde, Greve er der fire indgangsveje:

  • Mad og sundhed
  • transport og logistik
  • iværksætteri, handel og turisme
  • håndværk, natur og miljø

Områderne dækker bevidst bredt, så eleverne kan vælge efter generel interesse, og ikke er tvunget til at binde sig til et specifikt fag meget tidligt. Efter endt uddannelse er eleverne klar til arbejdsmarkedet eller videre uddannelse.

”Fra starten havde uddannelsen et sigte mod arbejdsmarkedet, men efterhånden peger pilen ligeså meget mod uddannelse,” fortæller uddannelsesleder Søren Stryhn. Den videre uddannelse kan fx foregå på erhvervsskole, og derfor bliver der også gjort meget ud af at sende eleverne i praktik/brobygning på lokale erhvervsskoler. Et samarbejde Søren Stryhn fremhæver som meget givende for de unge.

En af KUUs styrker er sigtet mod arbejdsmarkedet, og man tænker meget – og kreativt - i, at der skal være arbejde til de unge, når de afslutter deres uddannelse.

”Der er ikke stort behov for fx pædagogmedhjælpere, så fra starten valgte vi at målrette, de elever der drømmer om pædagogik mod en fremtid som handicaphjælpere. For den uddannelse eksisterer ikke,” forklarer uddannelseslederen. ”Vi tænker, at der fx kan blive brug for dem til at hjælpe børn med særlige behov.”

Mere afklaret

Den ide, er 20-årige Julie Nielsen helt med på. Julie er en af KUU pionererne og efter et år på uddannelsen, føler hun sig langt mere afklaret.

”Jeg startede oprindeligt på SOSU uddannelsen, men kom ikke ind på hovedforløbet,” fortæller hun. ”Jeg hørte om det her, og det ville jeg gerne. Jeg går på linjen mad og sundhed, for jeg drømmer om at lave noget med børn og mad. Det kunne fx være handicaphjælper.”

”Jeg var i praktik i STU. Det gav mig en bedre mulighed for at kommunikere, end da jeg var i praktik i en børnehave. Jeg skulle lave mad, og jeg kunne bruge mange af de ting, jeg har lært her,” fastslår Julie. ”Så der faldt nogle ting på plads for mig.”

Det næste års tid byder på endnu mere praktik for Julie og hendes kammerater på KUU. Og det giver både teoretiske og praktiske erfaringer, der er gavnlige, mener KUU eleven.

”Jeg håber på at komme ind på grundforløb 2 på SOSU skolen eller måske komme direkte ud i arbejde, men det betyder meget for mig, at der er fokus på det med handicaphjælper, for jeg elsker at hjælpe andre og være der for dem,” fortæller Julie.

Målgruppen

En af udfordringerne for det næste skoleår, bliver at udbrede kendskabet til uddannelsen endnu mere, lyder det fra Jane Rosenkilde og Søren Stryhn. Eleverne er meget forskellige, og det kan være svært at målgruppedefinere helt klart.

”Det interessante er, at vi står med restgruppen. Nogle hører til hos os, mens andre måske hører mere til på STU,” siger Søren Stryhn. ”Et af vores mål er, at man skal kunne afslutte Dansk på D niveau. Der er nogle af eleverne, der ikke kan komme derop, men de kan måske godt gennemføre uddannelsen med et godt resultat alligevel.

FAKTA KUU

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse er en ny uddannelse, som henvender sig til dem, der gerne vil ud og have flere erfaringer med arbejdslivet, hvor man kan prøve dig selv af, samtidig med, at man får styrket sin boglige kunnen.


  Tilbage