Indslag fra TVSyd om UIF-messen i Aabenraa »

30-08-2016 DigiSafe er et værktøj der støtter digital inklusion

I Ligeværds fireårige Satspuljeprojekt, DigiSafe, udvikles en app med læringsværktøjer/spil, der skal støtte unge med særlige behov i deres digitale medborgerskab. 1 år og 8 måneder inde i projektet DigiSafe, er en udviklingsgruppe, som består af vejledere og undervisere fra skoler og uddannelsessteder i Ligeværd, ved at afslutte første del af projektet

 

Af Mette Davidsen

DigiSafes værktøjer/spil bygger på den store viden, der findes i Ligeværd om uddannelse, undervisning samt vejledning af unge med særlige behov. Denne viden er blevet omsat til konkrete værktøjer, som kan støtte de unges opnåelse af kernekompetencer i at bruge det digitaliserede offentlige Danmark, handle på nettet og være på sociale medier. Disse værktøjer kan hjælpe de unge i ikke at blive hægtet af den digitale udvikling og de muligheder den digitale verden rummer.

Wenche Eliasen fra PMU i Sindal, som har været en af deltagerne i udviklingsgruppen, siger om sin medvirken i udviklingsgruppen:

”Jeg føler, at jeg har fået en endnu større forståelse for de udfordringer de unge har i forhold til at benytte sig af digitale løsninger/programmer. Samtidig har jeg fået lov til at være med til, at udvikle et super godt redskab til at støtte og træne vores unge mennesker i at bruge de forskellige værktøjer, som vi har valgt at fokusere på i app’en”

På spørgsmålet om hvilken forskel DigiSafe kan gøre for unge med særlige behov, siger Wenche Eliasen: ”Inklusion! Vores målgruppe vil i langt mindre grad være marginaliseret i forhold til digital post og digitale løsninger, når de via app’en har lært at benytte NemID og e-Boks, og derfor blandt andet ikke skal fritages for at modtage digital post.”

Unge medvirkes i udvikling af app sikre kvaliteten

Ligeværds unge medlemmer har også været aktive i udviklingsarbejdet. Unge med særlige behov fra Unge For Ligeværd (UFL) klubberne har testet app og værktøjer løbende, og dette har været med til at sikre, at DigiSafe matcher de unges behov for støtte, samt at den har et visuelt udtryk der understøtter de unges læring.

Mette Holm, som er næstformand UFL’s landsbestyrelse, siger om sin deltagelse i brugerinddragelsesgruppen:

”DigiSafe bliver noget nyt og spændende, som kan være gavnlig for alle at bruge. Det har været godt at være med i udviklingen af DigiSafe. Det bliver en god app, som også er sjov, fordi den har spil.”

DigiSafe er et værktøj, som kan anvendes af den enkelte i dagligdagen, når der er udfordringer med at navigere i den digitale verden. Jeanette Christensen fra UFL-Hjørring har haft DigiSafe app’en til testning på sin smartphone. Hun siger:

”Jeg bruger NemID spillet, når jeg skal bruge min NemID. Først bruger jeg app’en, og så kan jeg huske, hvad jeg skal gøre bagefter.”

DigiSafe projektet er ikke slut med den færdigudviklede app. Nu begynder den næste vigtige fase af projektet, som har fokus på at så mange unge med særlige behov lærer DigiSafe app’ens værktøjer at kende. I Ligeværd ved vi, at de unge ofte har behov for støtte eller en hånd i ryggen i forhold til at ”blive vist hen til” et værktøj som DigiSafe.

Derfor starter en formidlingskampagne, som ikke kun retter sig mod de unge, men i lige så høj grad er rettet mod de ressourcepersoner (som f.eks. forældre, undervisere og bostøtter), der støtter de unge i at mestre deres dagligdag - også den digitale.

Wenche Eliasen siger om DigiSafe som undervisningsredskab:

”App’en vil indgå som en naturlig del af undervisningen på vores uddannelsessted, både når de unge har botræning i deres bofællesskaber, men også når der afholdes kurser og temadage om unges brug af digitale løsninger og sociale medier. De unge får individuelle forløb, hvor de kan arbejde med app’en og lære den at kende, sådan at den kan blive en fortsat støtte i deres hverdag.”

DigiSafe app’en har allerede fået megen opmærksomhed inden den er helt færdig udviklet. App’en med værktøjer/spil vil ligger klar til downloade på App Store og Google Play den 15. august. Ikke mindst til Folkemødet på Bornholm fin DigiSafe stor opmærksomhed fra såvel gæster på Folkemødet og deltagende organisationer.


  Tilbage