Indslag fra TVSyd om UIF-messen i Aabenraa »30-08-2016 De unge bliver nød til at favne samfundet

Samfundet forsvinder ikke selvom, man har en diagnose, der kan gøre det svært at bevæge sig derud. Derfor lægger man på Den selvejende Institution Nybros STU også stor vægt på, i så høj grad som muligt, at gøre eleverne klar til at tackle de udfordringer, de kan møde

 

Af Christina Qvistgaard

”Vores opgave er at sluse dem ud, og det sker ikke af sig selv,” fastslår afdelingsleder Annette Tondering. ”Samfundet er der – og de unge bliver nød til at kunne være i det.”

Den Selvejende Institution Nybro i Aabenraa, har i mange år fungeret som døgn- og aflastningscenter for unge med autisme, ADHD eller relaterede diagnoser. Og med en målgruppe mellem 5-30 år, var det oplagt at bruge sin ekspertise på også at tilbyde STU, fortæller Annette Tondering og pædagog Gitte Seifert.

”Vi har tit set unge, der godt kunne bruge en STU med den viden og tilgang, vi har her,” siger Annette Tondering. ”Fordelen ved at være en selvejende institution, er at man kan reagere hurtigt, når man ser et behov, så vi behøvede ikke at vente på et hold på 17 elever, før vi kunne starte.”

I dag har Nybro kørt STU i 3 år og gjort sig alle de erfaringer, der skal til, og har fået prioriteringerne på plads.

Botræning er højt på listen

STU eleverne bliver undervist i de fag, de skal, men med en helt individuel tilgang og tilrettelæggelse af dagligdagen. Samfundsfag og botræning ligger højt på listen. For de unge skal kunne klare sig selv, så vidt muligt, forklarer Gitte Seifert.

”Samfundsfag og botræning involverer alle de ting, eleverne skal kunne for at få en dagligdag til at fungere,” fortæller hun. ”Vi samarbejder omkring individuelle personlige og sociale mål, som bliver en del af undervisningen. Det kan fx være at lære at cykle eller købe sit eget tøj. Det kan være, hvordan man opfører sig på et møde. De skal kunne ringe til deres egen læge og de tilegne sig viden omkring f.eks. betalingsservice. De skal blive så selvstændige som muligt.”

Et andet indsatsområde vægtes højt er praktikkerne. Nogle af eleverne kommer i praktik i de lokale Fakta butikker andre i eksempelvis bagerforretning, gartenrier og køkkener etc. og der vægtes højt at de unge fortsætter i jobs efter endt STU uddannelse.

Klar til voksenlivet

 En af de elever, der har brugt en stor del af sin STU tid på praktik i Fakta er 19-årige Casper. Casper er godt to år inde i sin STU og er i praktik nogle dage om ugen. Det har han været i ca. 1 ½ år. Nu håber han på fastansættelse, når han er færdig med sin STU.

”Jeg kender butikken rigtig godt. Mit job er at gøre rent og fylde op, og det kan jeg godt lide. I starten var jeg ikke så god til det med kunder, men nu kan jeg godt lide at tale med dem. Min generthed er blevet flyttet lidt,” fortæller Casper.

Casper slås med det boglige og har desuden en autismediagnose, men på Nybros STU har han fundet en tryg base for at lære. Og selvom computerspillet Hard Storm stadig fylder meget derhjemme, er der også kommet andre interesser til, siger STU-eleven, der fx har lært at cykle.

”Det var et stort ønske for mig at kunne cykle med min far, og det kan jeg nu,” fortæller han stolt. ”I starten var det en lærer, der hjalp mig med at holde balancen, men en dag slap han bare. Det betyder, at jeg kan komme rundt selv og komme hurtigt omkring.”

Selvom de næste par år formentlig stadig byder på bopæl hjemme hos mor og far, så er fundamentet lagt til en dag at bo for sig selv. Botræningen er et af ynglingsfagene for Casper, der efterhånden har fået godt styr på både madlavning, rengøring og indkøb – også selvom det betyder køer i supermarkederne, fortæller han.

”Jeg kunne ikke finde ud af at stå i kø, da jeg startede, men vi øvede os. Jeg fik det dårligt med så mange mennesker omkring mig, men jeg har lært at tænke på noget andet.”

I det hele taget har Caspers to år på Nybro givet mere selvstændighed og en voksende selvtillid.

”Man kan sige, at jeg er blevet mere klar til voksenlivet,” påpeger Casper.

  Tilbage