Indslag fra TVSyd om UIF-messen i Aabenraa »

30-08-2016 Specialisterfaring er altafgørende

På Instituttet for Blinde og Svagtseende (IBOS) i Hellerup har man i snart mange år specialiseret sig i arbejde med mennesker med synshandicap, hvoraf nogle i tillæg også bærer på andre vanskeligheder. For flere af stedets kursister har den særlige viden og erfaring betydet hele forskellen for deres livskvalitet

 

Af Christina Qvistgaard

Som synshandicappet kan det være mere end overordentlig vanskeligt at finde job eller praktikplads. Der er måske lidt ekstra udfordringer ved at integrere en blind eller svagtseende på arbejdspladsen, eller fordomme spænder ben for forsøget.

Blandt andet derfor har man brug for et sted som IBOS, der gennem fx STU forløb og et nyt tilbud kaldet IBOS Ung Uddannelse og Beskæftigelse, afklarer deres elever/kursister i forhold til fremtidig beskæftigelse.

”Vores kursister har helt særlige forudsætninger i forhold til, at de typisk ikke har haft fritidsjob eller været i praktik,” lyder det fra STU ansvarlig Marianne Mikkelsen. ”Det er formentlig pga. deres synshandicap, som er specielt i forhold til omverdenen. Man har måske problemer med at fragte sig selv eller finde toilettet, så det kræver en ekstra indsats.”

Afklaring

Når man fra IBOS sender kursister ud i praktik, følger der en medarbejder med. Mange gange gennem hele forløbet, andre gange som intro. Med specialisterfaring kommer muligheden for at gennemskue, hvilke hjælpemidler eller forholdsregler kursisten har brug for, for at gennemføre. Samtidig er det vigtigt, at IBOS som specialister introducerer praktikpladsen til det at have et synshandicap, og hvad det betyder i den konkrete sag.

”Vores nye forløb giver en ekstra mulighed for at afklare kursisterne,” fortæller teamleder Ditte Lise Juul Pedersen. ”Før har man manglet en ide om, hvad der skulle ske efter STU, og man har manglet erkendelse af, at det kræver en helt særlig indsats at afklare elever med synshandicap, specielt når det er i kombination med andre handicaps. De skal et sted hen, hvor der bliver taget højde for deres udfordringer og nogle gange kan løsningen være enkel. Det kan være noget så simpelt som en lup, hvis man skal klare at stå i butik. Uden viden om de konkrete vanskeligheder, kan det være svært at gennemskue, hvad der er behov for.”

Vigtigt at der findes steder som dette

En af de kursister, der har nydt godt af IBOS specialistviden er 23-årige Gül Simsek. Da hun efter nogle barske år i folkeskolen, startede STU i Hellerup, blev det hurtigt opdaget, at hun ikke alene var svagtseende, men også havde store problemer med hørelsen. I folkeskolen var hun blevet stemplet med betegnelsen generelle indlæringsvanskeligheder, men det dækkede altså over uopdagede problemer.

”IBOS har betydet rigtig meget for mig,” fortæller Gül, der modvilligt blev udstyret med det høreapparat, hun i dag er meget glad for. ”Det er vigtigt, at der findes steder som det her, der specialiserer sig. Jeg vidste jo ikke præcis, hvad mine problemer var, før jeg kom her. Jeg er i forvejen et genert og tilbageholdende menneske, men her er jeg blevet løst meget op.”

Så meget, indskyder Marianne Mikkelsen, at Gül bl.a. har stået på scenen som hovedrolleindehaver i IBOS årlige teaterproduktion.

Fleksjob

Til trods for, at Gül i den grad blomstrede op gennem sine 3 år som STU elev på IBOS, valgte hendes hjemkommune at sætte hende i et afklaringsforløb et andet sted, da ungdomsuddannelsen var overstået. Og det var lige ved at slå Gül helt tilbage til start.

”Jeg kom et sted hen, hvor de ikke havde erfaring med svagtseende, og de sendte mig i værksteder med arbejdsopgaver, jeg bare ikke kunne klare,” fastslår hun.

Det lykkedes Gül og IBOS at få hende tilbage til Hellerup, hvor hun i dag er i praktik som receptionist på instituttet. En praktik, der hvis alt går vel, gerne skulle føre til et fleksjob.

”Da jeg fik lov til at komme tilbage hertil, blev jeg helt vildt glad. Jeg ved slet ikke, hvad jeg ville have lavet, hvis jeg ikke var her,” slutter Gül.


  Tilbage