UU Vejle og Ud i Fremtiden indbyder til uddannelsesmesse for unge med særlige behov 2021

 

 

SPEKTRUM DGI Huset Vejle

Onsdag den 1. september
Kl. 09.00 – 15.00
kl. 16.00 til 18.00 - Elev- og forældreaften

 

En samlet uddannelsesmesse for unge med særlige behov!

Ud i Fremtiden og UU Vejle arrangerer nu en årlig uddannelsesmesse for unge med særlige behov i DGI Huset. Som sædvanligt vil UU Vejle også bemande messens stand med Vejledning.

Online-tilmelding af besøg sker ved at klikke her: Tilmeldingsskema

Messen blev udsat fra 2020 til 2021 på grund af Covid-19!

I samråd med UU Vejle og vores øvrige samarbejdspartnere har vi desværre været nødt til at udsætte messen i flere omgange, da vi ikke fandt det forsvarligt at afholde messen pga. den igangværende pandami. 

Messen er flyttet til den store multihal SPEKTRUM i DGI-Huset med masser af plads til alle under Corona-sikre forhold !

Da messen i den lille Hal 1 hurtigt blev udsolgt, besluttede vi at benytte udsættelsen til at flytte den over i DGI Husets nye store multihal, SPEKTRUM, så vi er sikre på, at der bliver god plads til alle - såvel udstillere som besøgende. Og endda så meget ekstra plads, at vi kunne tilbyde flere udstillere at deltage.

Vejle er som Danmarks 5. største kommune og med den centrale geografiske placering det perfekte samlingspunkt i vestdanmark. UU Vejle har en målsætning om at ALLE unge skal have en ungdomsuddannelse og for unge med særlige behov vil dette i mange tilfælde være en STU.

Desuden  har mange ungdomsuddannelser har også oprettet særligt tilpassede uddannelser til denne gruppe af elever, dem vil man også kunne møde på messen.

 

Messen vil også have fokus Særlig Tilrettelagt Beskæftigelse

STB, Særlig Tilrettelagt Beskæftigelse bør for mange være den naturlige vej efter en STU. Efter så mange år med STU-loven er der rigtig mange unge, der er kommet godt på vej og har gennemført succesfulde STU-forløb. På messen vil vi samle gode kræfter indenfor rådgivning, tilbud og formidling af beskæftigelse til unge med særlige behov. Der findes mange forskellige tilbud både blandt private og offentlige, mentorordninger, kompenserende ordninger, personlig assistance med videre.

 

Ud i Fremtiden er en messe der bestræber sig på at favne de unge med særlige behov, deres familier og pårørendes mangeartede udfordringer. Det gælder samlet set om opholds- og botilbud, uddannelser, efterværn, hjælpemidler i hverdagen og til undervisningsbrug samt jobmuligheder og beskæftigelse.

 

Ud i Fremtiden er en oplagt mulighed for at møde de unge, deres familie, vejledere og sagsbehandlere, og præsentere og udveksle ideer, tilbud og muligheder. Vi håber at se en masse både velkendte og nye ansigter - vi glæder os til inspirerende en dag sammen med jer alle.

Skolerne opfordres til at invitere forældre med klassen hen og besøge messen! 

Forældre interesserer sig meget for deres børns valg af uddannelse og deraf følgende fremtidsmuligheder og det gælder i høj grad også pårørende inden for vores område. Ud i Fremtiden har tidligere opfordret skoler og specialklasser til at inviterer forældrene og pårørende med på messebesøget, hvilket mange har haft rigtig positive erfaringer med. 

Tilmeldingsskemaet til jeres besøg finder I her på siden i menuen til venstre.

Messemagasin sendes til forberedelse af jeres messebesøg!
Forhåndstilmeldte besøgende skoler og -klasser får tilsendt Magasinet for unge med særlige behov - 14 dage før messen.

 

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies