Ud i Fremtiden - bogen for unge med særlige behov

Annoncér i 2022-udgaven!

Bogen for unge med særlige behov – udkommer hvert år i august – med opdaterede informationer inden for alle nedenstående områder.  

Desuden indeholder bogen detaljerede oversigter over uddannelser, efterskoler, produktionsskoler, gymnasier og ungdomsuddannelser med specielle forløb, erhvervsuddannelser, andre uddannelser samt job- og karrieremuligheder efter endt STU-forløb. 250 sider fyldt med nyttigt inden for området unge med særlige behov.

Bogen omhandler bl.a.:

 • Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov – STU
 • Efterskoler, frie fagskoler FGU
 • Voksenundervisning – FVU, AVU og andre muligheder
 • Uddannelsesplanen for 3 årig STU
 • Hvad siger loven – oversat til almindeligt dansk
 • Klagemuligheder
 • Hvem kan modtage tilbuddene?
 • Opholds- og bosteder
 • Hjælpemidler
 • Job- og karrieremuligheder
 • Uddannelsesplan
 • Økonomi og meget andet

Bogen henvender sig til en bred målgruppe af bl.a. fagfolk og pårørende. Derudover er bogen ofte brugt på skolekontorer, biblioteker, job- og vejledningscentre mv.

 

Annoncepriser og formater:

Format:  

Annoncemål: bredde x højde

Pris kr.

  1/4-side

    131 x 55 mm el. 63 x 100 mm

   4.150,00

1/3-side

131 x 70 mm

  4.950,00

1/2-side

131 x 100 mm el. 63 x 210

  7.900,00

1/1-side
(til kant)

131 x 210 mm
(170 x 240 + 3 mm)

13.800,00 

Alle priser er inklusiv 4 farver ekskl. moms.


Udgivelse og deadlines:

  Udkommer

  Annoncebookning

  Materiale

Medio august

  1. juni

  15. juni

– ret til ændringer forbeholdes...

...........................................................................................................................................................................................................................................

Kontakt os!

Tlf. 5627 6444

Kim Ingwersen, kim@ua.dk

 

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies