Bliv klar til messen

Det er en god idé at være forberedt, når du skal besøge Ud i Fremtiden. Det kan let blive en overvældende oplevelse med de mange tilbud. Så derfor forbered dig på besøget, så du får mest muligt ud af dagen. Her er en lille guide, som kan hjælpe dig på vej: 

 

Ud i fremtiden - messen for unge med særlige behov har fokus på alle dele af livet, for det handler om at få det gode liv. Men hvad er så det gode liv? Det gode liv kan man dele op i fem forskellige liv, nemlig Fritidsliv – Familieliv – Uddannelsesliv – Arbejdsliv og Samfundsliv. Og på Ud i Fremtiden kan du finde tilbud inden for hvert af de fem liv. Allerførst, spørg dig selv: Hvad vil du gerne have ud af at besøge messen? Vores er faring er, at det er en god idé, hvis du inden messen stiller dig selv nogle spørgsmål. Måske kan du gøre det sammen med din vejleder eller familie.

 

Fritidsliv:

Hvilke ønsker og drømme har du til fritidsliv?

Hvad vil du gerne beskæftige dig med?

Hvilke fritidsinteresser har du?

Vil du bruge tid på at holde dig i form og sørge for sund kost?

 

Familieliv:

Hvilken betydning har det for dig?

Skal det betyde meget for dig i dit voksenliv?

Har du drømme om kæreste, ægtefælle og børn?

 

Uddannelsesliv:

Vil du gerne bruge lang tid på uddannelse, eller ønsker du en kort uddannelse?

Skal uddannelsen alene bruges til at støtte dig i at få et arbejde, eller er det også for, at du kan udvikle dig personligt?

 

Arbejdsliv:

Hvilke ønsker og drømme har du til dit arbejdsliv?

Hvor vil du gerne arbejde og med hvad?

 

Samfundsliv:

Vil du gerne yde frivilligt arbejde, altså arbejde du ikke får løn for?

 

Hvordan skal dine 5 liv hænge sammen?

 

Måske er du meget optaget af uddannelselivet, så her kommer nogle ideer til, hvad du kan undersøge på Ud i fremtiden: 

 

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i daglig tale kaldet STU

Du kan finde udstillere, der har et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb på 3 år efter grundskolen. Hvis du kan vælge det, hvad skal de tre år så indeholde? 

 

Hvad vil du gerne lære og tage uddannelse i?

Skal det være et dagtilbud eller et sted, hvor du kan bo under uddannelsen?

Hvor langt væk er du parat til at tage?

 

På messen skal du prøve at finde et uddannelsessted, der kan opfylde dine ønsker.

 

Job

Hvilke 3 job kunne du tænke dig at uddanne dig til?

Hvad kræver disse job?

Er uddannelsen realistisk for dig?

Sammenlign med dine kammeraters ønsker.

Er der forskel på pigernes og drengenes ønsker?

 

Produktionsskole

Hvad er en produktionsskole?

Hvilke produktionsskoler ligger i din hjemkommune eller i dit nærområde?

Hvilke tilbud har de?

 

Skriv 5 spørgsmål, du gerne vil have svar på, når du besøger en produktionsskolestand.

 

Efterskole

Det kan lyde spændende at komme på efterskole, men hvilke krav stiller det til dig?

Hvad vil du gerne lære på en efterskole?

Hvorfor tror du, mange unge gerne vil på efterskole?

 

Skriv 5 spørgsmål, du gerne vil have svar på, når du besøger stande for efterskoler.

 

Erhvervsuddannelser

Hvor mange indgange er der til erhvervsuddannelserne?

Skriv alle de indgange, du kan komme i tanke om.

Hvilke erhvervsuddannelser kender du?

Hvilke indgange hører de til?

Hvilke erhvervsuddannelser vil du gerne vide mere om?

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies