Skole-/ klassetilmelding til
Ud i Fremtiden 2023 / 2024

SPEKTRUM DGI-Huset Vejle,
onsdag den 6. september 2023

SPAR NORD Arena Køge,
torsdag den 1. februar 2024

  
  
Skolens navn  
Adresse  
Postnr.  
By  
Ca. antal
(elever og voksne) i alt  
Ansvarlig lærer /
kontaktperson  
Email
- kontaktperson  
  
Mobil
-kontaktperson 
Evt.bemærkninger
(fx ca. ankomsttidspunkt) 
Dato 

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies